ตัวต้านทาน 15 โอห์ม Ω (5 อัน/ชุด)

รหัสสินค้า : G00454

ชื่อสินค้า : ตัวต้านทาน 15 โอห์ม Ω (5 อัน/ชุด)

 

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: