ตัวต้านทาน 220 กิโลโอห์ม (5 อัน/ชุด)

รหัสสินค้า : G00481

ชื่อสินค้า : ตัวต้านทาน 200 กิโลโอห์ม (5 อัน/ชุด)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: