ตัวอย่างกฎการแยกตัวของเมนเดล

รหัสสินค้า: BM0113
ชื่อสินค้า: ตัวอย่างกฎการแยกตัวของเมนเดล
English name : The Mendel Law of Segregation of Gene
รายละเอียด :
แสดงตัวอย่างจริงของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่น หนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งตามกฎของเมนเดล ประกอบด้วย รุ่นพ่อ-แม่, ลูกรุ่นที่ 1, ลูกรุ่นที่ 2 และลูกรุ่นที่ 3 ขนาดประมาณ 20 x 155 x 75 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,