ตัวอย่างการงอกของเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่

รหัสสินค้า: BM5531
ชื่อสินค้า:ตัวอย่างการงอกของเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่
English name : Germination of Dicot and Monocot of Seed

รายละเอียด :
เพื่อศึกษาระยะการงอกของเมล็ดพืชใน แต่ละช่วงเเละเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการ งอกของเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับ ใบเลี้ยงคู่เป็นตัวอย่างจริงในขวดนํ้ายา บรรจุในกล่อง อย่างดี ขนาดประมาณ 220 x 350 x 140 มม

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้