ตัวอย่างผีเสื้อ แบบต่างๆ 10 ชนิด

รหัสสินค้า: BM5507
ชื่อสินค้า: ตัวอย่างผีเสื้อ แบบต่างๆ 10 ชนิด
English name : 10 Types of Butterflf ly

รายละเอียด :
เป็นตัวอย่างจริงที่เก็บในกระบวน การรักษาที่คงทน ประกอบด้วย แมลง 10 ชนิด บรรจุใน กล่องอย่างดี พร้อมชื่อประกอบ ขนาดประมาณ 250 x 355 x 45 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้