ตัวอย่างวัฏจักรชีวิตกบ

รหัสสินค้า: BM5521
ชื่อสินค้า:ตัวอย่างวัฏจักรชีวิตกบ
English name : Development Stages of Grassfrog

รายละเอียด :
แสดงให้เห็นถึงวงจรชีวิตกบ เป็นตัวอย่างจริงที่อยู่ใน กระบวนการเก็บรักษาที่คงทน มี 8 ระยะ บรรจุในกล่องอย่างดี ขนาดประมาณ 135 x 74 x 22 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้