ตัวอย่างวัฏจักรวงจรชีวิตไหม

รหัสสินค้า: BM5523
ชื่อสินค้า: ตัวอย่างวัฏจักรวงจรชีวิตไหม
English name : Specimen of Silk Worm Life History

รายละเอียด :
แสดงตัวจริงที่อยู่ในกระบวนการเก็บรักษาที่คงทน ประกอบด้วย ผีเสื้อไหมเพศผู้ เพศเมีย หนอน ดักแด้ รังไหม ตลอดจนเส้นไหมและผ้าไหม ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากรังไหม บรรจุในกล่องอย่างดี มีชื่อ ประกอบ ขนาดประมาณ 170 x 220 x 30 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้