ตัวอย่างวัฏจักรวงจรชีวิตผีเสื้อ

รหัสสินค้า: BM5524
ชื่อสินค้า: ตัวอย่างวัฏจักรวงจรชีวิตผีเสื้อ
English name : Specimen of Cabbage Butterflf ly Life History

รายละเอียด :
แสดงตัวจริงที่อยู่ในกระบวนการเก็บ รักษาที่คงทน ประกอบด้วย ไข่, หนอน, ดักแด้, ผึ้ง เต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย รวมถึงลักษณะของพืช อาหารที่ถูกทำลาย บรรจุในกล่องอย่างดี มีชื่อ ประกอบ ขนาดประมาณ 170 x 220 x30 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้