ตัวอย่างวัฏจักรวงจรชีวิตผึ้ง

รหัสสินค้า: BM5525
ชื่อสินค้า: ตัวอย่างวัฏจักรวงจรชีวิตผึ้ง
English name : Specimen of Honeybee Life History

รายละเอียด :
แสดงตัวจริงที่อยู่ในกระบวนการเก็บรักษาที่คงทน ประกอบด้วยไข่, หนอน, ดักแด้, นางพญาผึ้ง, ผึ้ง ตัวผู้, ผึ้งงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผึ้งด้วย บรรจุ ในกล่องอย่างดี มีชื่อประกอบ ขนาดประมาณ 170 x 275 x 30 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้