ตัวอย่างวัฏจักรวงจรชีวิตแมลงวัน

รหัสสินค้า: BM5522
ชื่อสินค้า: ตัวอย่างวัฏจักรวงจรชีวิตแมลงวัน
English name : Specimen of House Fly Cycle

รายละเอียด :
แสดงให้เห็นวัฏจักรวงจรชีวิตของแมลงวันเป็น ตัวอย่างจริงที่อยู่ในกระบวนการเก็บรักษาที่ คงทน มี 5 ระยะ บรรจุในกล่องอย่างดี ขนาดประมาณ 150 x 220 x 30 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้