ตัวอย่างแมลงที่ให้โทษ

รหัสสินค้า: BM5508
ชื่อสินค้า: ตัวอย่างแมลงที่ให้โทษ
English name : 25 Harmful Insects

รายละเอียด :
เป็นตัวอย่างจริงที่เก็บใน กระบวนการ รักษาที่คงทนประกอบด้วยแมลง 25 ชนิดบรรจุในกล่อง อย่างดี พร้อมชื่อประกอบ ขนาดประมาณ 250 x 355 x 45 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้