ตารางธาตุแผ่นใหญ่ พิมพ์พลาสติก

รหัสสินค้า: C00442

ชื่อสินค้า: ตารางธาตุแผ่นใหญ่ พิมพ์พลาสติก

English name: Periodic Table (Plastic)

รายละเอียด 

ขนาด 60 x 80 เซนติเมตร

 

 

This product is currently out of stock and unavailable.