ตู้สาธิตแสดงระบบการขับถ่าย

รหัสสินค้า :  BM0719
ชื่อสินค้า : ตู้สาธิตแสดงระบบการขับถ่าย
English name : Excretory System Demonstration
รายละเอียด :
แสดงทิศทางการส่งผ่านของเสียไปยังส่วนต่าง ๆ ในระบบขับถ่าย อยู่ภายในตู้ทำงานโดยเสียบไฟ และเปิดสวิตซ์ ขนาดประมาณ 200 x 430 x 685 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้