ตู้สาธิตแสดงระบบการหายใจมนุษย์

รหัสสินค้า : BM0694
ชื่อสินค้า :  ตู้สาธิตแสดงระบบการหายใจมนุษย์
English name :   Respiratory Demonstration
รายละเอียด :
แสดงให้เห็นกระดูกกระบังลม และมีปอดอยู่ภายในตู้เมื่อเสียบไฟเปิดสวิตช์ จะทำ?ให้เห็นถึงการจำลองการหายใจของคน กระดูกกระบังลมจะยกขึ้นลงเหมือนคนกำลังหายใจเข้า – ออกขนาดประมาณ 200 x 430 x 685 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้