ตู้สาธิตแสดงระบบการหายใจมนุษย์

รหัสสินค้า : BM0694
ชื่อสินค้า :  ตู้สาธิตแสดงระบบการหายใจมนุษย์
English name :   Respiratory Demonstration
รายละเอียด :
แสดงให้เห็นกระดูกกระบังลม และมีปอด อยู่ภายในตู้ เมื่อเสียบไฟเปิดสวิตช์ จะเป็นการจำลองการหายใจของคน กระดูกกระบังลมจะยกขึ้นลงเหมือนคนกำลังหายใจเข้า – ออก ขนาดประมาณ 200 x 430 x 685 มม.

This product is currently out of stock and unavailable.