ตู้เก็บแผ่นสไลด์ 500 แผ่น

รหัสสินค้า :   BS0862
ชื่อสินค้า :   ตู้เก็บแผ่นสไลด์  500 แผ่น
English name :   Microscope Slide Cabinet
รายละเอียด :
ตู้เก็บแผ่นสไลด์ ทำด้วยไม้ มีลิ้นชักสำหรับดึงแต่ละลิ้นชักใส่แผ่นสไลด์ได้ 100 แผ่น เป็นการ รักษาแผ่นสไลด์

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้