ถังใส่นํ้ากลั่น

ชื่อสินค้า :  ถังใส่นํ้ากลั่น

English name :  Aspirator Bottle

รายละเอียด :

CL0432       20 l. พร้อมที่ปิด-เปิด

CL0433       10 l. พร้อมที่ปิด-เปิด

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้