ทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในดินแบบหน้าปัด

รหัสสินค้า :  EG0232
ชื่อสินค้า :  ทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในดินแบบหน้าปัด
English name :   Soil Thermometer (Dial)
รายละเอียด : 
บอกชนิดของพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิต่างๆหน้าปัดขนาด 1 นิ้ว วัดอุณหภูมิได้ 0 – 30 ํC

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้