ที่จับครูซิเบิ้ลโลหะ

รหัสสินค้า : C00231
ชื่อสินค้า : ที่จับครูซิเบิ้ลโลหะ
English name : Crucible Tong

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้