ที่นับจำนวนเซลล์

รหัสสินค้า :  ฺBI0661
ชื่อสินค้า : ที่นับจำนวนเซลล์
English name : Hemocytometer

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้