บอสเฮดพร้อมที่จับ 2 ง่าม

รหัสสินค้า : C00251 – C00252
ชื่อสินค้า : บอสเฮดพร้อมที่จับ 2 ง่าม
English name : Double adjustable two fingle swivel clamp
รายละเอียด :
C00251 บอสเฮดพร้อมที่จับ 2 ง่าม ขนาดเล็ก 
(Double adjustable two fingle swivel clamp; Small size)
ทำจากโลหะหุ้มอย่างดี ปรับขนาดได้ ที่จับหุ้มด้วยยางกัน
กระแทก ปรับขนาดได้ 40 มม.
C00252 บอสเฮดพร้อมที่จับ 2 ง่าม ขนาดใหญ่ (Double adjustable two fiingle swivel clamp; Large size)
ปรับขนาดได้ 0-65 มม.

 

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้