บิกเกอร์

ชื่อสินค้า :  บิกเกอร์

English name :  Beaker, PP

รายละเอียด :

CL0501      50 ml. 
CL0502      100 ml. 
CL0503      250 ml. 
CL0504      500 ml.  
CL0505      1000 ml.  
CL0506       2000 ml.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้