ปริซึมแก้ว

รหัสสินค้า : PL0301 – PL0305
ชื่อสินค้า : ปริซึมแก้ว
English name : Glass Prism
รายละเอียด : 
PL0301 25×25 มม. (60 องศา) 
PL0302 38×38 มม. (60 องศา) 
PL0303 38×38 มม. (90 องศา) 
PL0304 50×50 มม. (60 องศา) 
PL0305 50×50 มม. (90 องศา)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,