ชุดเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 10 การทดลอง

รหัสสินค้า : PS0308
ชื่อสินค้า : ชุดเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 10 การทดลอง
รายละเอียด : 
1. การต่อเซลล์สุริยะกับโวลต์มิเตอร์
2. การต่อเซลล์สุริยะกับแอมมิเตอร์
3. การต่อเซลล์สุริยะกับโวลต์มิเตอร์ (แบบอนุกรมและขนาน)
4. การต่อเซลล์สุริยะกับแอมมิเตอร์ (แบบอนุกรมและขนาน)
5. การชาร์ตแบตเตอรี่
6. การต่อเซลล์สุริยะกับหลอดไฟ 1
7. การต่อเซลล์สุริยะกับหลอดไฟ 2 LED
8. การต่อเซลล์สุริยะกับบัสเซอร์ 1 เสียงดนตรี
9. การต่อเซลล์สุริยะกับบัสเซอร์ 1 เสียงอ๊อด
10. การต่อเซลล์สุริยะกับมอเตอร์ติดใบพัด

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,