พลาสม่าบอล 8 นิ้ว พร้อมฐานและอุปกรณ์

รหัสสินค้า :  H00203

ชื่อสินค้า :  พลาสม่าบอล 8 นิ้ว พร้อมฐานและอุปกรณ์

รายละเอียด : 
ศึกษาคุณสมบัติและสถานะของก๊าซ อธิบายลักษณะแรงและการเคลื่อนที่ของก๊าซในสนามไฟฟ้า ประกอบด้วย พลาสม่าบอลขนาด 8 นิ้ว ตั้งอยู่บนฐานที่มีขนาดประมาณ 50 X 40 X 12 ซม. มีฉากหลัง, หลอดไฟเซ็คประจุไฟบรรจุในหลอดแก้วขนาดประมาณ 12 ซม. พร้อมคู่มือ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: