ฟิวเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. สีนํ้าเงิน

รหัสสินค้า :  ฺBI0723
ชื่อสินค้า : ฟิวเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. สีน้ำเงิน

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้