ภาพเคลื่อนไหวแสดงการสูบฉีดโลหิตของหัวใจ

รหัสสินค้า : KK197811
ชื่อสินค้า : ภาพเคลื่อนไหวแสดงการสูบฉีดโลหิตของหัวใจ
English name : Motion Card (Heart)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้