รถขับเคลื่อนด้วยพลังนํ้า

รหัสสินค้า : KK198204
ชื่อสินค้า : รถขับเคลื่อนด้วยพลังนํ้า
English name : Magnesium-Air Fuel Cell Car
รายละเอียด :
รถทดลองที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากปฏิกิริยาเคมี โดยการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างง่ายเข้ากับแผ่นแมกนีเซียมและผงถ่านกัมมันต์เป็นกล่องเซลล์ไฟฟ้าและใช้น้ำเกลือมาทำปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าใช้ในการขับเคลื่อนรถ เรียนรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า ,ล้อ,เฟือง, เซลล์ไฟฟ้าเคมี, การเกิดปฏิกิริยาเคมี , สารและสมบัติของสาร และพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้