รถแรงดัน

รหัสสินค้า : KK198059
ชื่อสินค้า : รถแรงดัน
English name : Air and Water-Pressure – Powered Car
รายละเอียด :
      เรียนรู้เกี่ยวกับแรงดันอากาศ, แรงดันน้ำ และการเคลื่อนที่เบื้องต้น

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้