รถไฟฟ้าสะสมพลังงานด้วยตัวเก็บประจุ

รหัสสินค้า : KK198121
ชื่อสินค้า : รถไฟฟ้าสะสมพลังงานด้วยตัวเก็บประจุ
English name : Miniature Car with Capacitor:Electrical Storage Experiment Kit
รายละเอียด :
เรียนรู้เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น, การทำงานของกลไกเฟือง,การเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าและหน้าที่และการทำงานของตัวเก็บประจุ ผ่านอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สำหรับนำมาประกอบเป็นรถของเล่นด้วยตนเองและขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากตัวเก็บประจุ พร้อมคู่มือแนะนำวิธีการประกอบอย่างละเอียดและสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้อง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , , ,