ระนาบเอียง

รหัสสินค้า : PM0461
ชื่อสินค้า :ระนาบเอียง
English name : Inclined Plane
รายละเอียด : 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการศึกษาเรื่องแรง สามารถปรับมุมความเอียงได้มีรอกที่ปลายระนาบเอียงด้วย

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้