วัฏจักรวงจรชีวิตตั๊กแตนในบล๊อกเรซิ่น

รหัสสินค้า: BM5613
ชื่อสินค้า: วัฏจักรวงจรชีวิตตั๊กแตนในบล๊อกเรซิ่น
English name : Grasshopper Life Cycle in Resin

รายละเอียด :
แสดงวัฏจักรชีวิตของตั๊กแตน เป็นตัวอย่างจริงถูกเก็บรักษาในเรซิ่น ประกอบด้วย ไข่, ตัวอ่อนระยะต่างๆ ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย รวมถึง พืชอาหาร บรรจุในกล่องอย่างดี พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 70 x 160 x 18 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้