วัฏจักรวงจรชีวิตผีเสื้อในบล๊อกเรซิ่น

รหัสสินค้า: BM5615
ชื่อสินค้า: วัฏจักรวงจรชีวิตผีเสื้อในบล๊อกเรซิ่น
English name : Butterflf ly Life Cycle in Resin

รายละเอียด :
แสดงวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อกลางวัน เป็นตัวอย่างจริงถูกเก็บรักษา ในเรซิ่น ประกอบด้วย ไข่, หนอน, ดักแด้, ตัวเต็มวัยเพศผู้และ เพศ เมีย บรรจุในกล่องอย่างดี พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 70 x 160 x 18 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้