วัฏจักรวงจรชีวิตผึ้งในบล๊อกเรซิ่น

รหัสสินค้า: BM5614
ชื่อสินค้า: วัฏจักรวงจรชีวิตผึ้งในบล๊อกเรซิ่น
English name : Honeybee Life Cycle in Resin

รายละเอียด :
แสดงวัฏจักรชีวิตของผึ้ง เป็นตัวอย่างจริงถูกเก็บรักษาใน เรซิ่น ประกอบด้วย ไข่, หนอน, ดักแด้, ผึ้งงาน, ผึ้งตัวผู้ และนางพญาผึ้ง รวมถึงผลิตภัณฑ์จากผึ้ง บรรจุในกล่อง อย่างดี พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 70 x 160 x 18 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้