วัฏจักรวงจรชีวิตแมลงปอในบล๊อกเรซิ่น

รหัสสินค้า: BM5612
ชื่อสินค้า: วัฏจักรวงจรชีวิตแมลงปอในบล๊อกเรซิ่น
English name : Dragonfly Life Cycle in Resin

รายละเอียด :
แสดงวัฏจักรชีวิตของแมลงปอ เป็นตัวอย่างจริงถูกเก็บรักษาใน เรซิ่น ประกอบด้วย ไข่, ตัวโม่ง, ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย บรรจุในกล่องอย่างดี พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 70 x 160×18 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้