วัฏจักรวงจรชีวิตไหมในบล๊อกเรซิ่น

รหัสสินค้า: BM5611
ชื่อสินค้า: วัฏจักรวงจรชีวิตไหมในบล๊อกเรซิ่น
English name : Silkworm Life Cycle in Resin

รายละเอียด :
แสดงวัฏจักรชีวิตของไหมเป็นตัวอย่างจริงถูกเก็บรักษาในเรชิ่น ประกอบด้วย ไข่, หนอนไหมระยะต่างๆ, ดักแด้, ผีเสื้อเต็มวัย เพศ ผู้และเพศเมีย รวมถึงผลิตภัณฑ์จากไหม บรรจุในกล่องอย่างดี พร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 70 x 160 x 18 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้