ชุดทดลองสนามแม่เหล็ก (ขดลวด 2 ชุด)

รหัสสินค้า : PA0201
ชื่อสินค้า : ชุดทดลองสนามแม่เหล็ก (ขดลวด 2 ชุด)
English name : Electromagnetic Demonstration
รายละเอียด : 
ศึกษาการทำงานของสนามแม่เหล็กโดยการสังเกตการเบี่ยงเบนของเข็มทิศ ต้องใช้งานร่วมกับเข็มทิศและหม้อแปลงไฟฟ้า 0 – 24 V.DC

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้