สนุกกับการปั้มนํ้า

รหัสสินค้า : T00812

English name : Water Pump

รายละเอียด : 

อาศัยหลักการของแรงหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจากการหมุนของใบพัดในการพาของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,