สายพลาสติก

ชื่อสินค้า :  สายพลาสติก
English name :  Plastic Tubing
รายละเอียด :
CL0551     5 mm. 30 cm. (5 เส้น/ชุด) 
CL0552     6 mm. 50 cm. (5 เส้น/ชุด)  
CL0553     6 mm. 1 m. (5 เส้น/ชุด)  
CL0554     6 mm. 5 m.  
CL0555     10 mm. 1 m.  
CL0556     25 mm. 20 cm.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้