สเปคโตรมิเตอร์แบบมือถือ

รหัสสินค้า : PL0297
ชื่อสินค้า : สเปคโตรมิเตอร์แบบมือถือ
English name : Handheld Spectroscope
รายละเอียด : 
แยกแสงด้วยแก้วปริซึมสามเหลี่ยมให้ผลที่ชัดเจน เกิดแถบแสง สเปคตรัมที่แตกต่างกัน แถบใหญ่ชัดเจน บรรจุในกล่องไม้อย่างดีมีที่ล็อก

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,