หนังสือระบบร่างกายมนุษย์

รหัสสินค้า :  TB0201

ชื่อสินค้า :  หนังสือระบบร่างกายมนุษย์

รายละเอียด : 

เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้ส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ภาพประกอบมีสีสัน

สวยงาม สามารถมองภาพประกอบได้ในลักษณะการ X-ray ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ช่วยเสริม

ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ภายในชุดการสอนระบบร่างกายมนุษย์มี Model ประกอบการเรียนรู้ ซึ่ง

สอดคล้องและเสริมความรู้ในชุดการสอนได้เป็นอย่างดี บรรจุในกระเป๋าพลาสติกมีหูหิ้ว โดยมี

ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

1.ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)

2. ระบบหายใจ (Respiratory System)

3. ระบบหมุนเวียนโลหิต (Circulatory System)

4. ระบบผิวหนัง (Intergumentary System)

5. ระบบประสาท (Nervous System)

6. ระบบโครงกระดูก (Skeletal System)

7. ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System)

8. ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)

9. ระบบขับถ่าย (Excretory System)

10. ระบบต่อมต่าง ๆ (Glands System)

 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: