หม้อนึ่งความดันไอแบบไฟฟ้า

รหัสสินค้า : CE0601 – CE0602
ชื่อสินค้า : หม้อนึ่งความดันไอแบบไฟฟ้า
English name : Electric sterilizer
รายละเอียด :
CE0601 ใช้ไฟฟ้า 18 ลิตร
CE0602 ใช้ไฟฟ้า 24 ลิตร
ช่วงการตั้งอุณหภูมิ : RT + 5 ถึง 126 องศาเซลเซียส
แรงดัน : เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ
การตั้งเวลา : 1 – 99 นาที
มีระบบ Safety ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อระดับนํ้าตํ่า

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,