หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า 2 ระบบ AC/DC

รหัสสินค้า :  PE0331
ชื่อสินค้า : หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ตํ่า 2 ระบบ AC/DC
English name : AC/DC Low Voltage Power Supply
รายละเอียด :
ให้แรงเคลื่อนที่กระแสไฟฟ้าตรงและกระแสไฟฟ้าสลับ 0-2 V., 5 V., 8 V. และ 12 V ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 8 A

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ,