หลอดสเปคตรัม

รหัสสินค้า : PL0211 – PL0218
ชื่อสินค้า : หลอดสเปคตรัม
English name : Spectrum Tubes
รายละเอียด : 
PL0218 หลอดสเปคตรัม 6 หลอด/ชุด (Spectrum Tubes 6 pcs/set) 
ฮีเลียม,นีออน,ไอปรอท,อาร์กอน,ไนโตรเจน,ไฮโดรเจน
PL0211 หลอดบรรจุก๊าซนีออน (Ne) 
PL0212 หลอดบรรจุก๊าซไนโตรเจน (N2
PL0213 หลอดบรรจุก๊าซออกซิเจน (O2
PL0214 หลอดบรรจุก๊าซอาร์กอน (Ar) 
PL0215 หลอดบรรจุก๊าซไอปรอท (Hg) 
PL0216 หลอดบรรจุก๊าซไฮโดรเจน (H2
PL0217 หลอดบรรจุก๊าซฮีเลียม (He) 

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,