หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน

รหัสสินค้า: BM0623
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกราน
English name : Human Skeleton and Pelvis Model

รายละเอียด :
แสดงกระดูกสันหลัง เส้นประสาทไขสันหลัง และกระดูกเชิงกราน ตั้งบนฐานที่มั่นคง ขนาดประมาณ125x235x815 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้