หุ่นจำลองกระดูกไขสันหลัง (แบบใหม่)

รหัสสินค้า :    BM0622
ชื่อสินค้า : หุ่นจำลองกระดูกไขสันหลัง (แบบใหม่)
English name : Spinal Cord Model
รายละเอียด :
แสดงองค์ประกอบของกระดูกไขสันหลังทั้งกระดูก เส้นประสาทไขสันหลัง ชิ้นส่วนสามารถถอดประกอบได้ ตั้งบนฐานไม้พร้อมคำ?บรรยายขนาดประมาณ 230 x 300 x 230 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้