หุ่นจำลองกระดูกไขสันหลัง

รหัสสินค้า :   BM0621
ชื่อสินค้า : หุ่นจำลองกระดูกไขสันหลัง
English name : Vertebral and Partial Spinal Cord Model
รายละเอียด :
แสดงองค์ประกอบของกระดูกไขสันหลัง เส้นประสาทไขสันหลัง ตัดตามขวาง ติดบนฐานพร้อมคำบรรยาย ขนาดประมาณ 310 x 415 x 60 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้