หุ่นจำลองกระเพาะอาหาร

รหัสสินค้า:   BM0711
ชื่อสินค้า:   หุ่นจำลองกระเพาะอาหาร
English name :   Model Of Human Stomach
รายละเอียด :
แสดงกระเพาะอาหารของมนุษย์ ส่วนที่เชื่อมต่อกับหลอดอาหารและลำ?ไส้เล็ก ตั้งบนฐานพร้อมคำ?บรรยาย ขนาดประมาณ 170 x 90 x 120 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้