หุ่นจำลองกล่องเสียงพร้อมหลอดลม

รหัสสินค้า: BM0683
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองกล่องเสียงพร้อมหลอดลม
English name : Larynx and Trachea Model
รายละเอียด :
เพื่อศึกษาระบบประสาทอัตโนมัตในสมองซึงพาราซึมพาเทติก ที่ควบคุมระบบของร่างกายและจิตใจ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้