หุ่นจำลองการปฐมพยาบาล

รหัสสินค้า :   BM0649
ชื่อสินค้า :    หุ่นจำลองการปฐมพยาบาล
English name :  First Aid Model
รายละเอียด :
เป็นหุ่นจำลองที่ใช้สำหรับฝึกการปฐมพยาบาล เช่น การผายปอด, ปั้มหัวใจ, ฉีดยา, การทำแผล เป็นต้น หุ่นมีขนาดเท่าคนจริง สามารถเคลื่อนไหวแขนขาและข้อต่อได้อย่าง
เสมือนจริง รวมถึงสามารถเปลี่ยนเพศได้ขนาดประมาณ สูง 170 ซม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้