หุ่นจำลองการปฐมพยาบาล

รหัสสินค้า :   BM0649
ชื่อสินค้า :    หุ่นจำลองการปฐมพยาบาล
English name :  First Aid Model
รายละเอียด :
เป็นหุ่นจำ?ลองที่ใช้สำ?หรับ ฝึกการปฐมพยาบาล
เช่น การผายปอด, ปั้มหัวใจ, ฉีดยา, การทำ?แผล เป็นต้น หุ่นมีขนาดเท่าคนจริง สามารถ เคลื่อนไหวแขนขาและข้อต่อได้อย่าง
เสมือนจริง รวมถึงสามารถเปลี่ยนเพศได้ ขนาดประมาณ สูง 170 ซม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้