หุ่นจำลองคลอโรพลาสต์

รหัสสินค้า: BM0235
ชื่อสินค้า: หุ่นจำลองคลอโรพลาสต์
English name : Chloroplast Model

รายละเอียด :
แสดงองค์ประกอบภายในคลอโรพลาสต์ เช่น ไทลาคอยด์, กรานัม เป็นต้น เป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อสร้างสารอาหารในพืช ขนาดประมาณ 230 x 230 x 120 มม.

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้